Prosjekt Cleantech Agder

Prosjekt Cleantech Agder

Prosjektet Cleantech Agder startet i slutten av 2013 og er i startfasen for aktualisering av Cleantech Agder gjennom kommunikasjon og nettverksoppbygging. Teknova leder prosjektet som har mottatt finansiering fra Kristiansand kommune, fylkeskommunene (Vest Agder og Aust Agder), VRI Agder, og Sørlandets Kompetansefond siden starten.

Hovedaktiviteten til prosjektet er i dag Cleantech Agder konferansen.

Hvorfor tror vi på å samle oss bak begrepet «Cleantech» i Agder?

Sørlandet har høyest grønn økonomipotensiale i Norge
Sørlandet har høyest vind-, sol-, og bioenergipotensiale i Norge
Sørlandet og midt-Norge har flest patenter i grønn teknologi
Rapport feb.2014 fra EU programmet ESPON, prosjekt GREECO

Regionplanen for Agder setter fokus på Cleantech muligheter i Agder!

VINN Agder

Innovasjonsavtalen 2016, Norge er i omstilling, hva skal vi satse på?

 • Bioøkonomi
 • Ren energi
 • Havrommet
 • Helse
 • Kreative næringer og reiseliv
 • Smarte byer

– Disse seks områdene er områder hvor Norge har klare konkurransefortrinn og de er også svar på de utfordringene som verden allerede har definert med FNs bærekraftsmål, forteller administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, til NRK. Se hele innovasjonstalen her.

Webside og kommunikasjon

Kristiansand kommune støttet arbeidet om å starte opp Cleantech Agder prosjektet. Websiden ble født, og er veggen for kommunikasjon utad, og nå også hjemmet for konferansen. Vi har et nyhetsbrev som sendes ut noen få ganger i året.
Meld deg på her

Gjennomførte prosjekter:

Cleanweb 2014

Cleanweb er der Cleantech møter skyen – hvor bærekraft møter sosiale medier. Konseptet er en global bevegelse, et marked og et viralt fenomen. Den akselererende veksten i mobile enheter, sosiale nettverk, sensorer, prosessorkraft og analyser av store data, skaper kraftfulle muligheter til å løse verdens kritiske ressursutfordringer gjennom nye forretningsmodeller. Blant de mer kjente Cleanweb-løsninger finner du AirBnB, Nest, ZipCar, SideCar, Uber og Solar Mosaic.

Cleanweb er initiert av Prosjekt Cleantech Agder i samarbeid med Digin og Frameworks AS, og er finansielt støttet av VRI Agder. Cleanweb holdt et infomøte i august under arendalsuka, og work shop i oktober for å starte opp Cleanweb prosjekter og samarbeid i regionen.

Et spenstig og fremoverlent manifest ble satt sammen av deltagerne på work shopen, flesteparten fra Agders IKT bedrifter. 10 prinsipper skal jobbes med gjennom visjonen; «Agder som laboratorium, verden som marked!»:

 1. Øke bevisstheten om Cleanweb løsninger, smidige metoder og forretningsmodeller
 2. Vi skal løse ekte problemer med utgangpunkt i brukerens behov
 3. Gjennom smarte informasjonsteknologi løsninger skal vi endre folks vaner til et sunnere, enklere og mere miljøbevisst liv
 4. Det skal være lønnsomt
 5. Vi skal ta egen medisin; det er sammenheng mellom handling og intensjon
 6. Bærekraft x profitt x samfunnsnytte
 7. Best på å dele og bruke åpne data både lokalt og globalt
 8. Vi skal skape en arena for å samhandle på tvers av sektorer og bransjer som representerer en åpen innovasjonskultur
 9. Vi bruker digital teknologi til å bedre utnyttelse av eksisterende ressurser
 10. Vi skal være regionen for cleanweb start-ups og innovasjoni

Cleantech Foresight 2014

 • Hvilke muligheter har Agder innenfor Cleantech?
 • Hvordan kan regionen samarbeide for å bidra til en raskere Cleantech utvikling?
 • Hvilke satsningsområder innen Cleantech kan Agder ta ledende posisjoner innenfor?
 • Hvordan kan offentlig sektor spille en viktig rolle for å fremme Cleantech-næringen på Agder?

– Det er slike spørsmål som stod sentralt i foresightprosess som pågikk i 2014 og som handlet om Cleantech på Agder.

Formålet var å utrede mulighetsbildet og å foreslå satsninger som kan styrke regionens posisjon innenfor Cleantech.

Prosjektet ble gjennomført av Teknova i samarbeid med Mind the Gap og var finansiert av Sørlandets Kompetansefond, Kristiansand kommune, samt Regionalt næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland. I tillegg har det vært et nært samarbeid med VRI Agder og ‘Cleantech Agder’ prosjektet.

Ved hjelp av fantastisk engasjement hos alle dere samarbeidspartnere fikk vi løftet opp Cleantech som et viktig satsingsfelt for regionen. Det ble utpekt flere områder som kan være aktuelle for videre satsninger.

Med utgangspunkt i Cleantech Foresight og Cleantech Agder har følgende prosjekter fått midler til videreføring i 2015:

 • TILDELING kr 300 000 fra Sørlandets Kompetansefond: «Vannforvaltning forstudie» (Agder regionen som nasjonalt ledende og pådriver for minimal miljøpåvirkning ved vannforbruk, vannbehanding og rensing) v/Teknova i samarbeid med Agderforskning, UiA, GCE NODE, NOV, NIVA, Nikkelverk (Glencore), Kristiansand Havn KF, Lister Nyskaping og Kristiansand kommune.
 • TILDELING kr 300 000 fra Sørlandets Kompetansefond: «Konseptstudie for industriell dyrking, høsting og foredling av makroalger på Sørlandet» v/Lister Nyskaping, i samarbeid med Seaweed Production AS, Lerøy Seafood Group og Teknova AS.
 • TILDELING kr 100 000 fra VRI Agder: «Kompetansemegling innenfor satsningsområdet fremvoksende næringer – løsninger for anvendelse av restavfall fra litium-ion batterier» v/Teknova, i samarbeid med UiA, Elkem, Scanwatt, Batteriretur, Vestack, NTNU, Sintef, IFE, Universitetet i Aachen Tyskland og evt andre aktuelle partnere.
 • TILDELING kr 200 000 fra VRI Agder: «Litium dialogprosjekt – muligheter for gjenvinning» v/Teknova, i samarbeid med UiA, Elkem, Scanwatt og Batteriretur.
 • TILDELING kr 200 000 fra VRI Agder: «Kartlegging av Cleantech Agder’s rolle i mobilisering av gründere og lokal innovasjon» v/Teknova i samarbeid med regionale partnere (dialog og samhandling).
 • TILDELING kr 200 000 fra VRI IKT Agder: «Kartlegging av mottak og analyse av sensordata for miljøovervåkning samt økt nytteverdi gjennom rapportering, deling og publisering» v/Teknova, Kodehuset, Frameworks, Eyde-nettverket.

Rapporten kan du få tilsendt, ta kontakt med hege.indresand@teknova.no.