Prosjekt Cleantech Agder

Kontaktinformasjon

Cleantech Agder-prosjektet er ledet av Teknova AS, hvor vi også har vår kontoradresse.

Besøks- og postadresse:
Teknova AS
Tordenskjolds gate 9, 4. et.
4612 Kristiansand

Telefon:
Hege Indresand +47 94 89 41 91

Send e-post