Prosjekt Cleantech Agder

Cleantech Agder 2016 Konferansen

Cleantech Agder konferansen 2016 (skulle ha funnet sted 22.-23. september på Scandic Bystranda Hotel i Kristiansand) er dessverre blitt avlyst. Ta kontakt med Teknova for mere informasjon omkring dette.

TEKNA BIOINDUSTRI SEMINARET TORSDAG 22. september kjøres som planlagt. Her er ny link:
https://www.tekna.no/kurs/prosessindustrien-var-nye-bioindustri-33353/
Hvis du er påmeldt til dette arrangementene via våre Hoopla sider er du fortsatt påmeldt.

Forretningsidekonkurransen kjøres også som planlagt dog med nye tider for pitching arrangementet 22.sept, følg med her: http://www.greenbusinessidea.no/
Her kreves ny påmelding da tidspunktet har endret seg.

Komiteen beklager på det sterkeste at konferansen ble avlyst. Vi vil komme med informasjon fortløpende på ny aktivitet i forbindelse med konferansen så fort dett er avklart. Følg med her. 

Om Cleantech konferansen:

Vi samler alle produkter eller tjenester som bidrar positivt til å løse verdens ressurs-, energi- eller miljøproblemer under betegnelsen Cleantech. Faglige miljøer innen Cleantech er fremtredende i Agder. 

Konferansens formål er å styrke industrien og næringslivet på Sørlandet, samt de tilknyttede miljøer innen forskning og utvikling, ved å skape en faglig møteplass hvor deltakerne blir inspirert, får kompetanse, og bygger nettverk i forhold til marked, teknologi, kommersialisering, innovasjon og forskning. Cleantech begrepet favner om  metodene som skal gi teknologi- og forretningsløsninger for å realisere tankeganger som «Det grønne skiftet», «Blue growth», «Industry 4.0» etc. På konferansen møtes alle faglig intresserte fra de forskjellige klyngene, bedriftene, og enmannsforetakene (gründerne). 

#agdergreenbusinessidea konkurranse

Grønt, blått, miljøteknologi, cleantech, bærekraftige løsninger. Mange uttrykk som ofte benyttes om hverandre. Din forretningsidè bør handle om klimavennlige løsninger. Sjekk denne videoen fra Explania som forklarer cleantech på en fin måte. Forretningsideene kan komme fra alle mulige bransjer.  Eksempler fra fjorårets konkurranse var areal de-koblede tandemmoduler (solceller), gjenbruk av plast, renseteknologi for vann, overvåkingssystem i oppdrettsanlegg, alternative matkilder, konvertering av oljefyringsanlegg til bioetan, konvertere giftig aske til miljøvennlig byggemateriale, bedre transportutnyttelse, produsere biodrivstoff av krypsiv i flyttbare fabrikker, urban husvindmølle, vindturbin for skip, flytende gasskraftverk med CO2 fangst, konvertere jernhydroksidslam (et avfallsprodukt) til utnyttbart nikkeljern, smarte transportløsninger for sykkel for å tilrettelegge for økt sykkelbruk og crowdfungingsplattform for fornybarprosjekter.  Vinner ble Rune Strandberg med areal de-koblede tandemmoduler (solceller).

Konferansen arrangeres av Teknova i samarbeid med og dialog med Klimapartnere Agder (Hovedpartner),GCE NODE (Hovedpartner), NCE Eydeklyngen, Arena Sol, Viking Development Group og Kristiansand Kommune. Finansiell støtte er gitt av VRI Agder og Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommunene.

Konferansekomiteen i år:

Hege Indresand (Teknova)

Timothy C. Lommasson (Teknova)

Torstein Thorsen Ekern (Klimapartnere Agder)

Arnt Aske (GCE Node)

Kontakt for konferansen: hege.indresand@teknova.no

Kontakt for Idekonkurransen: Oyvind.Laderud@kristiansand.kommune.no & Oyvind.Arnesen@kristiansand.kommune.no