Prosjekt Cleantech Agder

2015 Konferansen

På Cleantech Agder 2015 24. og 25. september var det aller første gang et spennende spekter av aktører, gründere og bedrifter fra hele Agder regionen møttes for å lære om relevante forretningsideer og for å diskutere Agders potensiale i Cleantech markedet.

Les et referat fra konferansen på Teknovas hjemmesider. Under finner du programmet og alle presentasjonene.

Hold av datoene for CLEANTECH AGDER 2016:  22. og 23. september (i Kristiansand)

If you would like to present at next years conference please contact us!


2015 Program med presentasjoner i pdf:


DAG 1   SOLENERGI   Torsdag 24. September 2015

Leder:   Timothy C. Lommasson   (Teknova)

13:00   Velkommen  Geir Ausland (Plant Manager, Elkem Solar)

13:10   Solskinnsrevolusjonens muligheter   Harald N. Røstvik   (Professor BAS Bergen, Arkitekt SunLab)

13:40   Hvalers sol suksess   Thor Moen   (NCE Smart Energy Markets)

14:25   Sesjon A: UTVIKLING I SOLINDUSTRIEN

14:25   Nyheter fra Elkem Solar   Torgeir Ulset  (Elkem Solar)

14:45   Understanding the Norwegian Solar Power Market  Bjørn Thorud   (Multi-Consult)

15:05   Bygningsintegrerte solceller for Norge   Anne Gerd Imenes   (Seniorforsker, Teknova)

15.25   Solcellekonsepter for høy virkningsgrad   Rune Strandberg   (Førsteamanuensis, UiA)

16:00   Sesjon B: IMPLEMENTERING I NORGE

16:00   Stormberg-lagerbygget: Nullenergibygg via solceller og energilagring   Jürgen Kiedaisch   (Multi-consult)

16:15   Solenergi - etterspørsel med og uten insentiver   Harald Grytten   (Norsk Solenergi)

16:30   Kvalitet på produkter og leverandører   Arne Kenneth Øvstebø   (NorSolar)

16:45   Solsmaragden - Eksempler på BIPV under bygging i elvebyen Drammen   Steinar Nilsen   (Solenergi FUSen)


Dag 2   CLEANTECH   Fredag 25. September 2015

Leder:   Hege Indresand   (Teknova)

08:30   Velkommen ved ordfører i Kristiansand Kommune Arvid Grundekjøn

08:40   Elektrisk fiskebåt - fra grunntanke, til ide til lang prøvetur i august   Erik Ianssen   (Selfa)

09:15   Ny miljøvennlig kopperproduksjon   Per Ramsdal   (Glencore Nikkelverk)

09:45   Sesjon C: EKSEMPLER FRA NÆRING OG INDUSTRI

09:45   Verdien i organisk avfall   Torleiv Næss Ugland   (Høst, Verdien av avfall)

10:00   From waste to resources: A contribution to circular economy   Knut Henriksen   (Scanwatt)

10:15   Air Products and the Norcem CO2 Capture Project   Tom Cantero   (Air Products)

10:30   Energi-nøytralt renseanlegg   Torleif Jacobsen   (Kristiansand Kommune)

10:45   Bruk av silisium til anode i lithium batterier  Ragnar Tronstad   (Elkem Technology) 

11:20   Sesjon D: Hva er Agders muligheter innen Cleantech? Agder svarer!

Korte presentasjoner fra:

Teknova   Klaus Schöffel   (Adm. Dir.)

GCE Node   Anne-Grete Ellingsen   (Adm. Dir.)

NCE Eyde   Helene Fladmark   (Daglig Leder)

Klimapartnere Agder   Torstein Thorsen Ekern   (Prosjektleder Agder)

NIVA Region Sør  Christopher Harman   (Forsker)

Agderforskning   Sissel Strickert   (Forsker)

Kristiansand Kommune   Ragnar Evensen   (Teknisk Direktør)

Innoventus Sør   Kamilla Sharma   (Adm. Dir.)

Digin   Anne Torunn Hvideberg   (Prosjektleder)

Viking Development Group   Henrik Hassel   (Business Development Manager)

Innovasjon Norge Agder   Rita Schage   (Advd.leder industri og teknologi)

Norges forskningsråd   Siren Neset   (Rådgiver og representant for Agder)

Connect Sørlandet   Birger Eckhoff   (Daglig leder) 

Oppsummering og siste ord   Peter Klemsdal   (Sørlandets Kompetansefond, Adm. Dir.)

"En Ren Idè"

Vi jakter på de rene ideene som kan bli framtidens industri. Forretningsidekonkurransen "En ren idé" gjennomføres i forbindelse med konferansen Cleantech Agder 2015.

Vi jakter på personer eller virksomheter som har cleantech-forretningsideer som kan utvikles til et produkt eller tjeneste som reduserer negativ miljøpåvirkning.

Øvrige vilkår:
•Vi er på jakt etter forretningsideer i en tidlig fase.
•Ideen har foreløpig ikke gitt betydelige inntekter.
•Det er ennå ikke solgt produkter, løsninger eller prototyper med kommersielle betingelser.

Vinneren av konkurransen premieres med kr. 50 000,- sponset av DNB og Sørlandets Kompetansefond. Første, andre og tredje plass vil også premieres med rådgivningstjenester fra Connect Sørlandet og Innoventus Sør.


Takk for innsendte bidrag. Vinner var Rune Strandberg med sin nye solcelle ide. Gratulerer Rune og vi ser frem imot en presentasjon neste år!

For mer informasjon om cleantech og konferansen følg med Prosjekt Cleantech Agder på Facebook og Linked InHva er egentlig Cleantech?

Vi samler alle produkter eller tjenester som bidrar positivt til å løse verdens ressurs-, energi- eller miljøproblemer under betegnelsen Cleantech, eller bedre kjent blant folk som «Miljøteknologi». I Agder har vi en del strålende eksempler på forskning, tjenester og produkter utviklet her som setter regionen på kartet nasjonalt og internasjonalt. Vi vil trekke frem Agders prosessindustri samlet i Eydenettverket. Klyngen er en av Agders Cleantech juveler både fordi de har ambisiøse mål som det å fortsette å utvikle sine grønne produskjonsprosesser til å gi null avfall, men også fordi de representerer et marked for Cleantech underleverandører. Selskapet Viking Development Group har produsert en motor som omgjør lav temperatur spillvarme til elektrisitet, the Viking Craft Engine, som nå blant annet testes ut ved det lokale forbrenningsanlegget Returkraft. IKT aktørene på Agder driver med Cleantech, eller Cleanweb som det også kalles for. Kodehuset og Frameworks er bedrifter som leverer systemer og nettløsninger til ulike norske og internasjonale aktører innenfor miljøinformasjon og rapportering. Frameworks har blant annet utviklet og driftet Miljøstatus i Norge for alle norske fylker.

 

Hvorfor kan Cleantech være veien for Agders næringsmasse og sikring av arbeidsplasser?

Sørlandet har høyest grønn økonomipotensiale i Norge, høyest vind-, sol-, og bioenergipotensiale i Norge, og Sørlandet og midt-Norge har flest patenter i grønn teknologi (Rapport feb.2014 fra EU programmet ESPON, prosjekt GREECO)

Cleantech omfatter en rekke avgjørende områder for industri, privat og offentlig virksomhet som allerede er igang her på Sørlandet. Markeds- og konkurrentbildet er krevende. Klarer Agder-virksomhetene å utvikle seg sammen gjennom potensialet som finnes og slik styrke de enkeltes konkurransefortrinn, markeder og marginer innen Cleantech? Vi vurderer Agder til å ha et stort potensiale i å sette Norge på Cleantech-verdenskartet. Det er store offentlige midler tilgjengelig for arbeid innen dette området, og store nasjonale og internasjonale markeder å ta i tillegg til at det offentlige i stadig større grad etterspør nye løsninger, tjenester og produkter.

Komiteen

Leder: Øyvind Laderud (Kristiansand Kommune)

Prosjektmedarbeidere: Trainees, Kristiansand Kommune

Faglig ansvarlig for solenergidagen: Timothy C Lommasson (Teknova)

Faglig ansvarlig for Cleantechdagen: Hege Indresand (Teknova)

Ansvarlig for gründerkonkurransen: «En Ren Idé»: Geir Hammersmark (Innoventus)

Finn oss på FACEBOOK