Prosjekt Cleantech Agder

En plattform for fremtidsrettet, konkurransedyktig og bærekraftig innovasjon som skaper verdier i Agder

Cleantech Agder 2016

Cleantech Agder 2016 konferansen er dessverre avlyst.

Vann, luft, skog, utslipp, avløp, avfall, sol, energieffektivitet, energiutnyttelse, fornybar energi, prosess, IT, cleanweb, smart styring, oljeteknologi, bygg og anlegg, transport, by- og havneutvikling, bærekraftighet, framsyn og vidsyn.

Noen viktige aktører som har støttet eller deltatt i prosjektet til nå: